Google Sans là bộ font mà Google đang sử dụng hầu như trong tất cả các ứng dụng của Google, kể cả những thiết bị Android với hệ điều hành Android 8 trở lên trong dự án Android One điều hiển thị với font Google Sans này.

Ngôn ngữ hỗ trợ

Latin, Vietnamese

Xem trực tiếp

Google Sans Regular 400

Google Sans Regular 400 Italic

Google Sans Medium 500

Google Sans Medium 500 Italic

Google Sans Bold 700

Google Sans Bold 700 Italic

Tải về miễn phí

Google-Sans-Fonts.zip