DMCA

Sharesieutoc.com tuân thủ 17 U.S.C. § 512 và Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên Sharesieutoc.com hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn tài liệu này bị xóa, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về việc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
  • Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm mà tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Sharesieutoc.com.
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
  • Phải có chữ ký của người được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là bị vi phạm.

Thông báo quan trọng: Trang web này chỉ chứa các liên kết tải xuống từ các trang web của bên thứ ba do người dùng cá nhân cung cấp miễn phí trên khắp internet. chúng tôi không liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các trang web của bên thứ ba đó cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Tất cả nội dung là bản quyền của chủ sở hữu tương ứng của họ. Chúng tôi không có bất kỳ đảm bảo nào về nội dung trên Sharesieutoc.com, chúng tôi luôn chia sẻ những nội dung đó chỉ với mục đích Giáo dục không nhằm mục đích sử dụng thương mại và chúng tôi chỉ chia sẻ nội dung không có vi-rút / phần mềm độc hại miễn phí, tuy nhiên, hãy tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát.

Gửi thông báo vi phạm đến địa chỉ email này: neyul2493@gmail.com và cho chúng tôi tối đa 72 giờ để thực hiện hành động đối với thông báo của bạn. Nếu chúng tôi nhận thấy khiếu nại của bạn là hợp pháp, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó sau 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo.