Categories
Tiền mã hóa

Cryptocurrency hay crypto là gì?

Một loại tiền kỹ thuật số được bảo mật bằng mật mã và thường được sử dụng làm phương tiện trao đổi trong hệ thống kinh tế kỹ thuật số ngang hàng (P2P). Việc sử dụng các kỹ thuật mật mã là điều đảm bảo rằng các hệ thống này hoàn toàn miễn nhiễm với gian lận và giả mạo.

Tiền điện tử đầu tiên từng được tạo ra là Bitcoin, được giới thiệu bởi nhà phát triển có bút danh Satoshi Nakamoto , vào năm 2009. Mục tiêu của Nakamoto là tạo ra một hệ thống thanh toán điện tử mới cho phép các giao dịch tài chính kỹ thuật số xảy ra giữa người dùng mà không cần trung gian, chẳng hạn như ngân hàng hoặc các cơ quan chính phủ.

Hầu hết các hệ thống tiền điện tử hoạt động thông qua một khuôn khổ phi tập trung được duy trì chung bởi một mạng lưới máy tính phân tán. Mỗi máy tính (hoặc thiết bị) tham gia mạng được gọi là một nút . Nói một cách dễ hiểu, nút là bất kỳ thiết bị vật lý nào được kết nối với mạng và có thể gửi, nhận và chuyển tiếp thông tin. Mỗi nút được phân loại theo các chức năng mà nó thực hiện trong hệ thống.

Ví dụ: mạng Bitcoin được tạo ra từ ít nhất bảy loại nút khác nhau và các nút (node) thực hiện tất cả các chức năng có sẵn được gọi là nút đầy đủ.

Các hệ thống tiền điện tử được coi là phi tập trung vì chúng không dựa trên cơ sở quyền lực tập trung. Các nút mạng được phân phối rộng rãi trên khắp thế giới và việc phát hành và quản lý các đơn vị tiền điện tử dựa trên các thuật toán được lập trình sẵn và các bằng chứng toán học. Tuy nhiên, mỗi loại tiền điện tử hoạt động theo một cách cụ thể, dẫn đến mức độ phân cấp khác nhau. Nói cách khác, một số loại tiền điện tử có thể được coi là phi tập trung hơn những loại tiền khác, tùy thuộc vào cấu trúc mạng và cách các nút được phân phối.

Hầu hết các hệ thống tiền điện tử dựa trên một sổ cái phân tán công khai được gọi là blockchain , về cơ bản là danh sách các bản ghi ngày càng phát triển có khả năng chống sửa đổi cao. Như tên cho thấy, một chuỗi khối được tạo thành từ một chuỗi khối tuyến tính và trong bối cảnh tiền điện tử, nó có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ vĩnh viễn của tất cả các giao dịch đã xác nhận (và dữ liệu liên quan) – tất cả đều được bảo mật bằng mật mã. Nói chung, mọi loại tiền điện tử đều hoạt động trên một blockchain hoạt động theo một bộ quy tắc được xác định trước (tức là một giao thức cơ bản). Giao thức là thứ xác định cách thức hoạt động của blockchain và hệ thống tiền điện tử.