Categories
Tiền mã hóa

Airdrop là gì, các đợt phân phối tài sản như thế nào?

Trong hệ sinh thái tiền điện tử và blockchain, thuật ngữ “Airdrop” đề cập đến việc phân phối tài sản kỹ thuật số cho công chúng, bằng cách nắm giữ một số mã thông báo nhất định khác hoặc đơn giản là do là một địa chỉ ví hoạt động trên một chuỗi khối cụ thể.

Điều này tách biệt và khác biệt với việc phân bổ token hoặc coin xảy ra thông qua một sự kiện ICO. Trong các ICO, tài sản kỹ thuật số đang được cung cấp thường được mua bằng đồng xu hoặc mã thông báo thay thế. Trong trường hợp airdrop, không có yêu cầu mua từ người nhận, có nghĩa là tài sản được phân phối miễn phí.

Airdrop thường được sử dụng như một công cụ tiếp thị để nâng cao nhận thức về đồng tiền hoặc mã thông báo đang được phân phối, cũng như một phương pháp đa dạng hóa số lượng người nắm giữ tài sản đó.

Cách thức hoạt động của airdrop thường là để đủ điều kiện, người dùng phải giữ một lượng tài sản nhất định trong ví công cộng tại thời điểm chụp nhanh được coi là trạng thái hiện tại của blockchain tại thời điểm đó thời điểm cụ thể.

Ví dụ: OmiseGo đã thực hiện một đợt airdrop cho những người nắm giữ Ether trên chuỗi khối Ethereum vào tháng 7 năm 2017, phân phối 5% tổng số mã thông báo OmiseGo với tỷ lệ 0,075 OMG trên mỗi ETH cho tất cả các ví nắm giữ hơn 0,1 ETH tại thời điểm ảnh chụp nhanh.

Airdrops, cùng với fork, được một số người coi là một hình thức thanh toán cổ tức kiếm được bằng cách nắm giữ tài sản kỹ thuật số, trong chừng mực nó là một khoản phí bảo hiểm bổ sung được trả cho chủ sở hữu mã thông báo trên cơ sở tỷ lệ.